1.Ενότητα 1

O φίλος μας το περιβάλλον=

2. Ενότητα 2

Η ζωή στην πόλη= Οι εγκλίσεις με μια ματιά

Τότε και τώρα -Kωνσταντίνος 17 Οκτωβρίου 2011


3. Ενότητα 6

Οι φίλοι μας και οι φίλες μας=

Μικροί προσωπικοί θησαυροί

Εγώ μέσα από ένα γράμμα4. Ενότητα 7

Μουσική= Το αγαπημένο μου

παιδικό τραγούδι

Το τραγούδι μου Β΄


Παρουσίαση της γραμματικής του κεφαλαίου από το μαθητή Σ.Κ.

5. Ενότητα 10
6.

Ιστορίες με τάξη και ... μουστάκια