Κεφάλαιο 1

Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

Kef1IstoriaCmap.jpg
Κεφάλαιο 2

Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους

kef2IstoriaCmap.jpg
Κεφάλαιο 3

Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία , μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

Κεφάλαιο 4

Η καθημερινή ζωή στην αρχαία ΡώμηΚεφάλαιο 5

Mεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της Αυτοκρατορίας
Kef6_History.jpg


Κεφάλαιο 6

Μια νέα πρωτεύουσα
Screen_shot_2011-11-01_at_8.20.57_μ.μ..png


Κεφάλαιο 7

Η Κων/πολη οχυρώνεται & στολίζεται

Κηνύγι θησαυρού.
Ανακαλύψτε τα ρήματα μέσα στο κείμενο , ώστε να παρακολουθήσετε τα έργα του Κωνσταντίνου στη νέα πρωτεύουσα, στην προσπάθειά του να την κάνει ισχυρή, πλούσια και όμορφη.
Constantine.jpg

Και επειδή τα ουσιαστικά έχασαν το δρόμο , σας τα έφερα για να τα φροντίσετε,σαν καλοί οικοδεσπότες..... Συνδυάστε ρήματα και ουσιαστικά , και μην ξεχάσετε να τα κεράσετε και ένα γλυκάκι του κουταλιού, έχει στο ψυγείο... (Λενιό)
History_7a.png

Κεφάλαιο 8

Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

Κεφάλαιο 9

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική

Screen_Shot_2011-11-28_at_9.33.28_μ.μ..png


Κωνσταντινούπολη  • Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις κτιρίων στην Κωνσταντινούπολη του 13ου αι. (1200).
http://www.byzantium1200.com/
Screen_Shot_2012-02-02_at_9.38.45_μ.μ..png
ο Ιππόδρομος
H εκαπαίδευση στο Βυζάντιο